Přihláška ke stažení

Vyplněnou přihlášku odešlete poštou na kontaktní adresu našeho spolku nebo naskenovanou emailem na adresu tabor.valentynka@gmail.com.

Zaevidování přihlášky vám potvrdíme v potvrzujícím emailu, ve kterém vám zašleme variabilní symbol pro platbu účastnického poplatku. Prosíme, s poukázáním platby na náš účet počkejte, dokud od nás neobdržíte variabilní symbol.